AutoPASS-betalingsløsning

Statens vegvesens AutoPASS-regulativ for ferjetakster ligger til grunn for billettering på sambandet Svelvik – Verket. Betaling gjelder for kjøretøy inklusiv fører. Det er gratis for passasjerer. Det er mulig å betale med bruk av AutoPASS-brikke via kjennemerkeregistrering.

For å oppnå rabatt i sambandet, må man ha en gyldig AutoPASS-avtale med en brikkeutsteder. For å betale for ferje, brukes det samme AutoPASS-brikker som i bompengeanlegg på veier. Her er oversikt over alle godkjente utstedere av brikker: www.autopass.no/Kontakt.

Betaling gjennom sentral AutoPASS-avtale

Trafikanter med gyldig sentral AutoPASS-avtale, men uten AutoPASS-ferjeavtale, oppnår 10% rabatt og blir etterfakturert av brikkeutsteder for den faktiske bruken. Det sendes samlet faktura for ferjereiser og evt. passeringer i bompengeanlegg på veiene.

Betaling gjennom AutoPASS for ferje forskuddsavtale

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto. Forskuddsbetaling gir følgende rabatter på ferjereiser:

  • 50% rabatt for privatkunder (inntil 2 kjøretøy).
  • 40% rabatt for bedriftskunder (ubegrenset antall kjøretøy).

Forskuddsbeløp er bestemt av norske myndigheter og er delt inn i følgende takstgrupper:

  •  Forskudd takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
  •  Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
  •  Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

Merk! For å oppnå den høyeste rabatten må både bilnummeret og brikken bli registrert på din konto for AutoPASS for ferje. Denne rabatten oppnås så lenge saldo på AutoPASS-ferjekonto er positiv. Dersom neste forskuddsfaktura ikke blir betalt før saldoen blir negativ, reduseres rabatten til 10%. Kravet sendes til brikkeutsteder som tar dette med på neste faktura for alle passeringer registrert på din AutoPASS-avtale. Man kan finne ytterligere informasjon, samt inngå rabattavtale og registrere bilnummer og brikke i selvbetjentløsning, se www.autopassferje.no.

Betaling gjennom FerryPay

Har du ikke AutoPASS-brikke eller AutoPASS for ferje forskuddsavtale? Med FerryPay-avtale betaler du dine fullprisreiser automatisk med kredit- eller debetkort, og du slipper å motta faktura med gebyr i posten.
Du kan registrere FerryPay-avtalen i forkant av ferjeturen eller opptil 48 timar etter at reisa er fullført.

Her kan du finne informasjon om FerryPay.

Betaling gjennom faktura

Trafikanter som ikke har noen rabattavtale eller FerryPay-avtale må betale fullpris for ferjereiser og vil få faktura med gebyr i posten.

Priser

Takster fastsettes årlig av norske myndigheter. Se gjeldende pristabell på www.svelvikverket.basto-fosen.no. Elektriske kjøretøy i alle lengdeklasser får ifølge AutoPASS-regulativet for ferjetakster 50% rabatt av den ordinære taksten. I tillegg får du ytterligere 50% rabatt av elbiltakst med AutoPASS for ferje-konto (40% for firma) eller 10% rabatt ved betaling med AutoPASS-brikke uten AutoPASS for ferje-konto.