Alle våre ferger frakter farlig last etter forskrift om farlig last på norske skip, FOR-2014-07-01-944, stuingsplan vedlegg 1A og 1B i forskriften (med godkjent slukkeanlegg).

For privatpersoner som frakter farlig last, henviser vi til ADR avsnitt 1.1.3.1.
http://www.dsbinfo.no/DSBno/2012/Andre/ADRRID2013/

Modulvogntog som frakter farlig last kan dessverre ikke trafikkere ferjesambandet Svelvik - Verket. Dette p.g.a  lengdebegrensning på definerte områder om bord som er beregnet for plassering av farlig last transport.

Sjekkliste for farlig last: 
Sjåfører som frakter farlig last  må fylle ut sjekkliste. Listen signeres og leveres til mannskapet ved ombordkjøring.

Norsk utgave
Sjekklister på andre språk


For spørsmål vedrørende farlig last, send gjerne en mail til: bffarliglast@fosen.no