Se også Brakar sin hjemmeside for mer informasjon: 

https://www.brakar.no/media-og-presse/