Fra 1. juli endres prisen for elbil på Svelvik-ferja. Prisen øker fra 24 til 33 kroner. Dette er vedtatt av Buskerud fylkeskommune, som følger Stortingets budsjettvedtak om å endre vilkår for nullutslippskjøretøy i klassen under 6 meter. Ferjetaksten er endret til at el- og hydrogenkjøretøy betaler en takst som er 70 prosent av ordinær pris.

Kjøretøyets lengde Ordinær Elektrisk*
Inntil 6,0 meter 47,- 33,-
6,01 - 8,0 meter 109,- 55,-
8,01 - 10 meter 162,- 81,-
10,01 - 12,5 meter 210,- 105,-
12,51 - 14,5 meter 253,- 127,-
14,51 - 17,5 meter 314,- 157,-
17,51 - 19,5 meter 345,- 173,-
19,51 - 22 meter 391,- 196,-
Over 22 meter 430,- 215,-

Øvrige takstgrupper:

Kjøretøyets lengde Ordinær Elektrisk*
MC / Moped  24,- 12,-
Bilpassasjerer, fotgjengere og syklister GRATIS -

Bil inntil 6 m og under 3501 kg som har med tilhenger:
(båt-, heste- og vanlig henger, samt campingvogn)

Kjøretøyets lengde Ordinær Elektrisk*
Samlet lengde under 6 meter 47,- 33,-
Samlet lengde mellom 6,01 og 10,0 meter 94,- 66,-
Samlet lengde over 10,0 meter 141,- 99,-

Alle priser er i norske kroner og er inklusiv 12% mva.

Prisene i tabellen gjelder ved betaling gjennom FerryPay-avtale eller faktura. Se hvordan man kan oppnå rabatt her 

* Disse prisene gjelder kjøretøy som er registrert i det norske kjøretøyregisteret med drivstoffkode 5 og drivstoffkode 6 (hydrogen). Nullutslippskjøretøy som er registrert i utenlandske kjøretøyregistre må betale ordinær fullpris dersom kjøretøyets drivstoffklasse ikke er registrert i egen rutine.
Registrering gjøres hos brikkeutsteder dersom du har brikkeavtale eller på  www.autopass.no/ed (Epass24) dersom du ikke har brikkeavtale.

Annen informasjon / vilkår:

  • Når kjøretøyet er over 6m eller er over 3500 kg og har med seg tilhenger, takstlegges kjøretøyet etter samlet total lengde.
  •  Vi gjør oppmerksom på at eventuell utoverhengende last, som f.eks. sykkelstativ, også må regnes med i den samlede totale lengden.

Se detaljert prisliste her: PDF