Ruteplan 2024 inkl. helligdager: PDF

Endringer i rutetilbudet kan oppstå. Her finner du til enhver tid oppdaterte rutetider: Rutetider

Det er egne rutetider for spesielle datoer ved høytider, helligdager og andre offentlige fridager. For å se oppdaterte rutetider for slike datoer, gå til Rutetider og velg en gitt dato. 

Overfarten tar max 5 minutter.

NB: Når det kommer større skip/båter med los gjennom Svelviksundet, må MF Svelvik vente til skipet har passert.