Rederiet har pr. i dag 16 lærlinger i Matros / Motormannsfaget.
Vi har et samarbeid med Maritim Kompetansesenter sørøst (MKS) vedrørende utplassering av lærlinger. Lærlingene har 2 års utplassering før de får gå opp til fagprøve.